Kolorowe zdjęcia z carskiej Rosji
150 lat przed Instagramem urodził się Siergiej Prokudin-Gorski- fotograf, który utrwalił życie Rosji w kolorze.
Prokudin-Gorski, rosyjski fotograf Mikołaja II
powstanie technologii
13 grudnia 1902 roku Prokudin-Gorski po raz pierwszy poinformował o stworzeniu kolorowych przeźroczy metodą zdjęć trójkolorowych A.Miethe, a w 1905 roku opatentował swój sensybilizator, który znacznie przewyższał pod względem jakości analogiczne opracowania.
publikacja badania
W 1903 roku opublikował broszurę „Fotografia izochromatyczna ręcznymi aparatami fotograficznymi".
podróż po świecie
W kwietniu - wrześniu 1905 roku Prokudin-Gorski zrealizował swoją pierwszą dużą podróż fotograficzną, podczas której wykonałokoło 400 kolorowych fotografii Kaukazu, Krymu i Ukrainy. W tym czasie opracował projekt: uwiecznić na kolorowych fotografiach współczesną mu Rosję.
projekt fotograficzny z Mikołajem II
W maju 1909 roku uzyskał audiencję u cesarza Mikołaja II, który zlecił mu sfotografowanie najróżniejszych aspektów życia we wszystkich obwodach, które wówczas stanowiły Imperium Rosyjskie. W tym celu fotografowi przydzielono specjalnie wyposażony wagon kolejowy.
Baszkirski pies. Ural.
1910
Samarkanda.
Nad jeziorem Ziuratkul, Ural. Minjar.
1910
Chłopskie dziewczyny. Szeksna.
1909
Lew Tołstoj.
1908
Na żniwach.
1909
Owce. Samarkanda.
1911
Pustynia Niłowo-Stołobieńska nad jeziorem Seliger.
1910
- Robienie zdjęć odbywało się w bardzo różnych i często bardzo trudnych warunkach, a potem wieczorem trzeba było wywołać zdjęcia w laboratorium wagonu i czasem praca przeciągała się do późnej nocy.
Siergiej Prokudin-Gorski
Ambitny projekt
Wszystkie jego fotografie są żywym portretem zaginionego świata - Imperium Rosyjskiego w przededniu I wojny światowej i nadchodzącej rewolucji.
Na początku XX wieku Prokudin-Gorski opracował ambitny plan: udokumentować na kolorowych fotografiach Imperium Rosyjskie przy wsparciu cara Mikołaja II. W latach 1909-1912 i w 1915 roku odwiedził jedenaście regionów, podróżując w specjalnie wyposażonym wagonie kolejowym zapewnionym przez Ministerstwo Transportu.
Portrety ludzi. Rosja
Grupa dzieci siedzących na wzgórzu obok cerkwi w Biełoziersku.
1909
Odlewnictwo artystyczne. Kasli.
1909
Za przędzą. We wsi Izwiedowo.
1910
Rodzina osadnika. Grafowka.
Na sianokosach. Sfotografowano w pobliżu rzeki Szeksny między Czerepowcem i Rybińskiem.
1909
Wędkarz na rzece Iset.
1909
Na drezynie w Pietrozawodsku.
1916
Left
Right
Celem Prokudina-Gorskiego było zapoznanie rosyjskich uczniów z rozległą i różnorodną historią Imperium za pomocą jego„optycznych projekcji kolorów". Kiedy te zdjęcia zostały zrobione, ani rewolucja rosyjska, ani I wojna światowa jeszcze się nie rozpoczęły.
Fotografował cerkwie i klasztory Rusi, koleje i fabryki, codzienne życie i chłopów przy pracy.
Podczas pracy nad swoim imponującym projektem Prokudin-Gorski wykonał kilka tysięcy płyt
Pejzaże. Rosja
Reszotka, Ural.
1912
Widok na wybrzeże i Kreml z dzwonnicy klasztoru Spasko-Jakowlewskiego. Rejon Wołgi.
1911
Górny „Gieorgijewski" kamień. Rzeka Czusowaja. Ural.
1912
Widok na Suzdal wzdłuż rzeki Kamenka.
1912
Młyny. Ural.
1912
Klasztor Borysa i Gleba. Torżok.
1910
Reszotka, Ural.
1912
Left
Right
Technologia
Jakość zdjęć była na tyle wysoka, że trudno sobie teraz wyobrazić, że są to zdjęcia Rosji sprzed ponad stu lat.
Metoda tworzenia obrazów, którą wymyślił Prokudin-Gorski, wygląda następująco: podzielił kolor na trzy komponenty (czerwony, zielony i niebieski). Każde zdjęcie, według technologii, którą wymyślił, miało trzy czarno-białe negatywy. Pierwszy negatyw został wykonany przez niebieski filtr, drugi - przez czerwony, a trzeci - przez zielony.
Następnie obraz był wyświetlany za pomocą projektora ... a kolorowy obraz był wyświetlany na ekranie!
Portrety. Republiki związkowe Rosji
Emir Buchary. Buchara.
1911
Sprzedawca melonów. Samarkanda.
Grupa żydowskich chłopców z nauczycielem. Samarkanda.
Baszkirka w stroju ludowym. Wieś Jachja. Ural. Minjar.
1910
Sartianka. Samarkanda.
Rodzina. Dagestan. Kaukaz.
Sprzedawca placków. Samarkanda.
Obok Prokudin-Gorskiego mieszkańcy Północnego Kaukazu.
1916
Left
Right
Prokudin-Gorski opuścił Rosję w 1918 roku, tuż po rewolucji 1917 roku. Przeprowadził się do Norwegii, a następnie do Anglii, zanim osiadł we Francji.
Zamieszkał w Paryżu, gdzie zmarł w 1944 roku. Został pochowany na rosyjskim cmentarzu w Sainte-Geneviève-des-Bois pod Paryżem.
Pejzaże. Terytorium republik związkowych Rosji.
Dagestan. Aul Szamil. Kaukaz.
~ 1910
Wąwóz Sałtinski. Dagestan. Kaukaz.
~ 1910
Rzeka Razsoszka, wpływająca do rzeki Czusowaja w pobliżu wsi „Górne Gorodoki". Ural.
1912
Dostawa bawełny do fabryki. Bajram-Ali. Turkmenistan.
1911
Widok na Shah-i-Zinda. Samarkanda.
Tiflis.
1912
Left
Right
Te unikalne zdjęcia Rosji w przededniu rewolucji utrwalone na szklanych płytach zostały odkupione od jego spadkobierców przez Bibliotekę Kongresu w 1948 roku.
Niektóre płytki zostały zeskanowane, a dzięki innowacyjnemu procesowi powstały jasne kolorowe obrazy.
- Te obrazy są wieczne - nie zmieniają się. Żaden przekaz farbami nie może osiągnąć takich rezultatów
Siergiej Prokudin-Gorski
Zwrotniczy Baszkir. Ust-Katawa.
1910
Trzy pokolenia.
1909
Tama Św. Pawła w Diewiatinach.
1909
Tartak.
Najmłodsza żona Tekinca w galowym kostiumie. Turkmenistan.
1911
Pinchus Karliński, 84 lata. 66 lat na służbie. Dozorca śluzy w Czernihowie.
1909
Gubernia nowogrodzka. Na sianokosach w pobliżu postoju.
Autoportret S. M. Prokudina-Gorskiego.
1912
Made on
Tilda